Obowiązująca ustawa o kierujących pojazdami

2020 kwiecień Problemy z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami

Wady i nieścisłości obowiązującej ustawy, błędy zapisów, problemy z interpretacją

Zmiany rozporządzenia w spr. wynagradzania egzaminatorów

2020 marzec
Projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Postęp prac w redagowaniu i publikacji naszej propozycji rozporządzenia

Zmiany w rozporządzeniu ds. egzaminowania

2020 luty
Opinia w sprawie zmian w rozporządzeniu ds egzaminowania

Zajmujemy się tutaj zapytaniem ministerstwa w sprawie przepisów, które weszły w życie po 1 stycznia 2020

Samorząd zawodowy

2019 październik
Samorząd instruktorów i egzaminatorów

  • Wnioski organizatorów inicjatywy
  • Przebieg procesu tworzenia idei samorządu egzaminatorów
  • Decyzje RG KSE w sprawie samorządu proponowanego przez “Nieobojętnych”

Propozycje zmian w ustawie o kierujących pojazdami

2016
proces kształtowania nowej ustawy

  • Inicjatywa
  • Zespół doradczy
  • Uzasadnienia
  • Propozycje
  • Projekty

ABC