Obowiązująca ustawa o kierujących pojazdami

2020 kwiecień Problemy z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami

Wady i nieścisłości obowiązującej ustawy, błędy zapisów, problemy z interpretacją

Propozycje zmian w ustawie o kierujących pojazdami

2016
proces kształtowania nowej ustawy

  • Inicjatywa
  • Zespół doradczy
  • Uzasadnienia
  • Propozycje
  • Projekty

Zmiany rozporządzenia w spr. wynagradzania egzaminatorów

2021 styczeń
Pismo w spr. udzielenia odpowiedzi

Brak odpowiedzi z ministerstwa. Zostało przesłane pismo przypominające wraz z załącznikami – projektem rozporządzenia i uzasadnieniem.

Treść pisma znajdziecie tutaj

2020 marzec
Projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Postęp prac w redagowaniu i publikacji naszej propozycji rozporządzenia

Zmiany w rozporządzeniu ds. egzaminowania

2020 grudzień
Pismo w spr. organizacji warsztatów okresowych

Zapytanie do Ministerstwa dot. sposobu organizacji warsztatów oraz nadużyć ze strony organizatorów

Treść pisma znajdziecie tutaj

2020 listopad
Ministerialna propozycja zmiany do rozporządzenia

Propozycja zmian niektórych zapisów rozporządzenia autorstwa “specjalistów” z ministerstwa “uwzględniająca” potrzeby dyrektorów ośrodków egzaminowania oraz dokumenty opiniujące te pomysły przez środowiska zależne

2020 luty
Opinia w sprawie zmian w rozporządzeniu ds egzaminowania

Zajmujemy się tutaj zapytaniem ministerstwa w sprawie przepisów, które weszły w życie po 1 stycznia 2020

Samorząd zawodowy

2019 październik
Samorząd instruktorów i egzaminatorów

  • Wnioski organizatorów inicjatywy
  • Przebieg procesu tworzenia idei samorządu egzaminatorów
  • Decyzje RG KSE w sprawie samorządu proponowanego przez “Nieobojętnych”

ABC