Akty prawne związane z naszą pracą

Ustawy

Adres aktu prawnegoTytuł aktu prawnego
Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602
Opracowano na podst. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284
Ustawa
Prawo o ruchu drogowym
Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151
Opracowano na podst. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287, 2020
Ustawa
o kierujących pojazdami
Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371
Opracowano na podst. Dz. U. z 2019 r poz. 2140
Ustawa
o transporcie drogowym
Dz. U. 2020 poz. 470 /tekst jednolity ustawy znajduje się po treści obwieszczenia/Ustawa
o drogach publicznych
Aktualizowane 04-2020

Rozporządzenia

Adres aktu prawnegoTytuł aktu prawnego
Dz. U. 2019 poz. 1206Rozporządzenie /…/
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami /…./
Dz. U. 2019 poz. 2310Obwieszczenie MI /…/ Tekst jednolity
Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz. U. 2007 nr 197 poz. 1437Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007r
w sprawie warunków wynagrodzenia egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
Aktualizowane 04-2020

Dokumenty Stowarzyszenia

DokumentData ustanowienia
STATUT KSEstyczeń 2017
Wpis do KRSlistopad 2021
Protokół z Walnego Zebrania Delegatów /wybory/październik 2021
Aktualizowane 04-2020