Przedstawiamy wybrane sprawy, z którymi zwrócili się do nas egzaminatorzy. Większość z nich dotyczy skarg lub wniosków o interpretację przepisów lub zdarzeń podczas przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych.