2002

Założenie KSE

2002 Inicjatorzy powstania KSE

Zaczęło się od KSD

Inicjatorami założenia stowarzyszenia KSD było czterech dyrektorów WORD: Marek Staszczyk (Bydgoszcz), Mieczysław Leśniak (Warszawa), Marian Krztoń (Rzeszów) i Władysław Drozd (Zielona Góra). W lipcu 1998 r. w podbydgoskim Lubostroniu odbyło się spotkanie „założycielskie”. Uczestniczyli w nim m.in. Jerzy Folga (ówczesny dyrektor departamentu w ministerstwie transportu), Marek Staszczyk (gospodarz spotkania), Mieczysław Leśniak, Włodzimierz Buczyński (Poznań), Edward Stopczyński (Gdańsk), Janusz Myszkowski (Szczecin), Zbigniew Józefowski (Gorzów Wlkp.), Tadeusz Terlikowski (Siedlce),Tomasz Matuszewski (z-ca dyr. WORD w Płocku).

Stowarzyszenie KSD zostało formalnie zarejestrowane 28 sierpnia 1998 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. W dniu 18 grudnia 1998 r. w Bydgoszczy odbyło się pierwsze walne zebranie członków stowarzyszenia. Udział wzięło 40 dyrektorów WORD lub ich pełnomocników. Wybrano władze stowarzyszenia i dokonano zmian w statucie. Prezesem został Marek Staszczyk, wiceprezesem Mieczysław Leśniak (funkcje pełnił do 13 marca 1999 r.), sekretarzem Adam Gustab (Kraków), a skarbnikiem Władysław Drozd. Komisję Rewizyjną stanowili: Stanisław Piotrowski (Kalisz), Andrzej Szóstek (Olsztyn) i Andrzei Kijek (Płock).

2002 KSE

Od marca 2002 podjęto działania zmierzające do powołania Stowarzyszenia Egzaminatorów. W dniu 26 czerwca 2002 Sąd Rejonowy w Olsztynie wpisał do KRS “Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów, Kandydatów na Kierowców i Kierowców“. Siedzibą Stowarzyszenia został Olsztyn.

19 lipca 2002 zostały wybrane władze Stowarzyszenia, ukonstytuowało się Prezydium Rady Głównej. Pierwszym prezesem KSE został dr inż. Władysław Drozd z Zielonej Góry.

dr inż. Władysław Drozd