W skład rady wchodzą:

Tomasz Dziuganowski /Kielce/ – Przewodniczący KRA

xxxxxx – Zastępca Przewodniczącego KRA

xxxxxxxx – Sekretarz KRA

xxxxxxxx – członek KRA