W skład Rady wchodzą:

Tomasz Dziuganowski /Kielce/ – Przewodniczący KRA

Robert Dorosz – Zastępca Przewodniczącego KRA

Grzegorz Kliza – Sekretarz KRA