Sprawy dotyczące bezpośrednio oddziałów KSE

2020 kwiecień
w sprawie wynagrodzeń

Koledzy i Koleżanki, prześlijcie informacje dotyczące sposobu naliczania przez pracodawcę waszych wynagrodzeń. Tu chodzi o to, czy są naliczane wg zasady najniższego możliwego uposażenia wynikającego z widełek w rozporządzeniu, czy jest to innych sposób. Proszę o nadsyłanie danych do końca maja br.