Sprawy dotyczące bezpośrednio oddziałów KSE

2021 styczeń
przypominamy o sprawozdaniu z działalności oddziału

Zgodnie z Statutem, prosimy o przesłanie przez prezesów oddziałów informacji dotyczących stanu ilościowego oddziału, składu Rady Oddziału /imię, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail/ do 30 stycznia; dodatkowo prześlijcie zamówienie na znaczki typu pin do klapy /litera E/.

2021 styczeń
w sprawie zmiany terminu Walnego Zebrania Delegatów

W związku z zagrożeniami i obostrzeniami dotyczącymi pandemii Covid 19, Rada Główna KSE Uchwałą nr 2/RG/2021 postanowiła przenieść termin Walnego na dzień 22-23 października 2021r.

2020 kwiecień
w sprawie wynagrodzeń

Koledzy i Koleżanki, prześlijcie informacje dotyczące sposobu naliczania przez pracodawcę waszych wynagrodzeń. Tu chodzi o to, czy są naliczane wg zasady najniższego możliwego uposażenia wynikającego z widełek w rozporządzeniu, czy jest to innych sposób. Proszę o nadsyłanie danych do końca maja br.