Zgodnie z § 10, § 16 oraz § 17 członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Rada Główna za szczególne zasługi. Mają oni prawo do uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członkowie Honorowi KSE

Kolega
dr inż. Władysław Drozd

Władysław Drozd

Kolega
Henryk Radomski

Henryk Radomski

Pan Krzysztof Bandos