Najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem KSE od 2002 roku.

2021

 • 2021 październik – planowane Walne Zebranie Delegatów
 • 2021 marzec – odpowiedź ministra na propozycję podwyżek dla egzaminatorów /negatywna/;
 • 2021 luty – spotkanie członków RG KSE w sprawie odpowiedzi ministerstwa na pisma /szczepienia, rozporządzenie, skarga na ministra/
 • 2021 luty – sprawa WORD Toruń; doniesienia do prokuratury;
 • 2021 styczeń – Posiedzenie RG KSE – on line: planowanie pracy na bieżący rok

2020

2019

 • 2019 listopadpróba organizacji warsztatów szkoleniowych KSE-KSD
 • 2019 listopad – ogłoszenie wyników ankiety w sprawie samorządu zawodowego i odpowiedź dla inicjatora procesu tworzenia samorządu ze strony ośrodków szkolenia
 • 2019 październik – przeprowadzenie ankiety w sprawie samorządu zawodowego egzaminatorów i instruktorów
 • 2019 maj – odpowiedź dla MI /Rafała Webera/ w sprawie propozycji uwag i zmian do rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców.

2018

 • 2018 marzec – posiedzenie RG KSE w Radomiu
 • 2018 styczeń – uczestnictwo przedstawiciela RG KSE w Konferencji Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców w Warszawie /w Łowiczu/

2017

 • 2017 październik – spotkanie przedstawicieli RG KSE z Zarządem Federacji Ośrodków Szkolenia Kierowców w Łowiczu
 • 2017 czerwiec – udział przedstawicieli RG KSE w sympozjum dot. zmian legislacyjnych organizowanym przez Fundację Przeciwdziałania Wypadkom Drogowym
 • 2017 czerwiec – spotkanie prezesa RG KSE z kolegami z oddziału w Częstochowie
 • 2017 maj – spotkanie prezesa RG KSE z kolegami egzaminatorami w Wałbrzychu
 • 2017 maj – spotkanie informacyjne prezesa RG KSE z kolegami egzaminatorami w Chełmie
 • 2017 kwiecień – spotkanie informacyjne prezesa RG KSE z kolegami z oddziału w Tarnowie
 • 2017 kwiecień – spotkanie przedstawiciela RG KSE z kolegami z oddziału w Elblągu
 • 2017 kwiecień – zgłoszenie kandydatów KSE do komisji ministerialnej ds. weryfikacji kandydatów na egzaminatorów i instruktorów techniki jazdy
 • 2017 kwiecień – spotkanie prezesa RG KSE z kolegami z oddziału KSE w Łodzi
 • 2017 marzec – powołanie oddziałów KSE w Elblągu i Tarnowie
 • 2017 luty – uczestnictwo przedstawicieli RG KSE w obchodach 10-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK w Koszalinie
 • 2017 luty – przesłanie deklaracji współpracy do dyrektorów WORD zrzeszonych w KSD i spoza stowarzyszenia w sprawie prac nad zmianami legislacyjnymi
 • 2017 styczeń 21-22 – Nadzwyczajne Zebranie Delegatów KSE; wybory władz i zmiana Statutu.

2016