Egzaminator – osoba odpowiedzialna za prawidłową, rzetelną, uczciwą oraz obiektywną pracę w zakresie oceny kwalifikacji osób zdających egzaminy na prawo jazdy.

Zawód “egzaminator”

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem jest pod kodem 235903. /tutaj wpisz kod/
Dzięki usilnym staraniom Kolegów z KSE, zawód nasz pojawił się wreszcie na liście zawodów w Polsce.