Krajowa Rada Audytorów, jako grupa specjalistów wewnątrz KSE, została powołana 11 stycznia 2008 roku Uchwałą RG KSE nr 1/2008.

Inicjatorem powstania Rady oraz jej pierwszym przewodniczącym został Władysław Drozd /Zielona Góra/.

Audytorzy, którzy zostali powołani ze środowiska egzaminatorów, wspomagają kolegów i koleżanki po fachu w całym kraju w różnego typu sprawach, które ich dotyczą. Oczywiście gro tych spraw dotyczy skarg i zażaleń na ocenę egzaminu czy zachowanie egzaminatora. Coraz częściej jednak pojawiają się zagadnienia wymagające interpretacji przede wszystkim zapisów prawnych z zakresu procesu egzaminacyjnego.