W marciu br zwróciłem się do Was o przesyłanie mi uwag i propozycji zmian dotyczących rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatora.

Jak wiecie Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców nie było zmieniane od 2008 roku. Nasze stawki wynagradzania ustalone przez dyrektorów WORD w przeważającej mierze według najniższych możliwych limitów. Straciły już dawno na atrakcyjności i przede wszystkim … stały się nieadekwatne do zakresu obowiązków i odpowiedzialności, nie wspominając o warunkach gospodarczych.

Przesłaliście wiele propozycji, chociaż większość z nich była podobna.

Propozycje pochodzą z oddziałów lub członków wspierających:

  • Katowice
  • Lublin
  • Toruń
  • Zielona Góra
  • Kielce
  • Gdańsk
  • Koszalin
  • Tarnów

W trakcie prac nad propozycjami skorzystaliśmy z Waszych propozycji. Znajdziecie to opracowanie na stronie internetowej. Zostało ono przesłane do Ministerstwa Infrastruktury oraz innych podmiotów angażujących się w rozwój przepisów prawa z zakresu ruchu drogowego oraz prawa pracowniczego wraz z uzasadnieniem.

Przesłaliśmy:
list wprowadzający /tu przedstawiamy list do ministra/
propozycje zmian – zbiór naszych propozycji
tekst rozporządzenia z naniesionymi propozycjami
uzasadnienie zmian oraz informacje uzupełniające

Zapraszam do konsultacji w tej sprawie 11 maja br po 19.30

Korzystamy z ZOOM lub Skype – wystarczy, że napiszesz do mnie o przesłanie linka do kontaktu, a takowy zostanie przesłany.

W mailu podaj imię i nazwisko, nr ewidencyjny egzaminatora, miasto w którym pracujesz.
Adres mailowy: sekretarz@kse-egzaminator.pl