Podsumowanie ostatnich spotkań z Wiceministrem Pawłem Gancarzem.

12.02.2024

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące spotkania z Wiceministrem.

Pozdrawiam,

Prezes RG KSE Tomasz Dziuganowski