2019/12/02

W listopadzie 2019 roku RG KSE zaproponowało Krajowemu Stowarzyszeniu Dyrektorów WORD spotkanie szkoleniowe w sprawie zasad organizacji pracy ośrodków po wejściu w życie nowych zapisów rozporządzenia ds egzaminowania od dnia 01-01-2020. Miało to być raczej szkolenie, w którym byłyby prezentowane doświadczenia niektórych ośrodków egzaminowania z przeprowadzenia próbnych form organizacji procesu egzaminowania. Materiał ten opracowany przez kolegów z KSE był bardzo merytoryczny i poparty doświadczeniem.

Prezes KSD pan Marek Staszczyk, po kontakcie ze strony Prezesa KSE był zdecydowanie na “tak”. Wyrażał chęć na spotkanie nie tylko w ramach szkolenia, ale też możliwości przedyskutowania między radami głównymi kolejnych wspólnych działań na rzecz jakby nie było, tego samego środowiska.

Ze strony KSE przygotowaliśmy wszystko: miejsce, czas, program, zaproszenia dla dyrektorów WORD i osób merytorycznych odpowiedzialnych za organizację i planowanie egzaminów.

Niestety. Po dwóch tygodniach ciszy ze strony KSD uzyskaliśmy, jako KSE odpowiedź negatywną ze strony rady głównej Stowarzyszenia Dyrektorów. Nie wyrażają zgody na takie spotkanie, tłumacząc się tym, że to zbyt mało czasu, temat jeszcze słabo rozpoznany, lepiej, niech każdy w swoim zakresie zdobywa doświadczenia.

Pozostawiamy bez komentarza.

Zaproszenie na szkolenie “Zasady egzaminowania oraz koordynacja pracy egzaminatorów 2020”

Program narady szkoleniowej KSE-KSD 2019