Związek Województw RP jest jedną z organizacji o zasięgu ogólnokrajowym wyjątkowo mocno zaniepokojoną sytuacją w systemie egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. W nowej rzeczywistości legislacyjnej cały system został “przerzucony” ustawowo na barki samorządów. W praktyce doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że to tylko sprytny zabieg Ministerstwa Infrastruktury zupełnie niczego nie rozwiązujący w kwestii egzaminatorów. Podniesione zostaną stawki za egzaminy i to tyle w temacie Naszych spraw. My, egzaminatorzy zostaliśmy kolejny raz pozostawieni na łasce i niełasce urzędników, którzy przynajmniej są trochę “bliżej” w łańcuchu pokarmowym systemu. Nowi / starzy przełożeni będą mieć bezpośredni wpływ na nasze wynagrodzenia, a to dopiero przyszłość ukarze jak zostaniemy potraktowani. Nie ma co się łudzić. To rozwiązanie ustawowe nie ma mocy sprawczej w zakresie zmiany systemu szkolenia i egzaminowania. Ogranicza się wyłącznie do spraw finansowania ośrodków egzaminowania, w tym wynagradzania załogi.

Związek Województw RP wypowiada się negatywnie w sprawie “nowego” rozwiązania rządowego. Mimo obiecanego wsparcia rządowego w postaci dotacji celowych, trudno nie mieć wrażenia, że to mocno wątpliwe rozwiązanie sprawy załatwi cokolwiek w systemie na dłuższą metę.

Jednak Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów jest zdania, że ścisła współpraca ze Związkiem Województw RP oraz innymi organizacjami związkowymi i społecznymi doprowadzi do realnych, oczekiwanych przez środowisko zmian.

Poniżej w tej sprawie możecie zapoznać się z pismem Prezesa KSE.