09.06.2024

Departament Transportu Drogowego zapytuje….

Otrzymaliśmy pismo od Dyrektorki DTD Renaty Rychter w sprawie wszystkich kategorii A prawa jazdy. Podstawowe pytanie zawarte w dokumencie to “czy stwierdzono poprawę/pogorszenie bezpieczeństwa lub wpływ na inne elementy egzaminu, ocenę, przebieg/komfort?” w kontekście zapisu paragrafu 27 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie egzaminowania i uzyskiwania uprawnień…..

Warto też zapoznać się opinią “Solidarności 80” w tej sprawie.

Poniżej prosimy zapoznać się z pełną treścią pisma oraz odpowiedzią Stowarzyszenia.

D.C.