PETYCJA 2021

Koleżanki i Koledzy Egzaminatorzy! ZACZYNAMY.

Nasza cierpliwość jest na wyczerpaniu. Przy naszej współpracy i pomocy powstał niezależny KOMITET EGZAMINATORÓW RP, którego jedynym zadaniem jest przeprowadzenie akcji zbierania podpisów pod PETYCJĄ egzaminatorów w sprawie:

zmiany rozporządzenia określającego nowy system wynagradzania egzaminatora kandydatów na kierowców oraz

zmiany zasad ustalania opłaty za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Akcja rusza 27 września br. i potrwa do 12 października 2021. W tym czasie zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy Egzaminatorzy o zapoznanie się z PETYCJĄ i podpisanie się pod nią.

To już ponad 14 lat, od kiedy wprowadzono w życie Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w związku z art. 121 pkt 2) ustawy Prawo o ruchu drogowym. A nasze stawki…. ani razu nie były zmienione.

Dlatego też w imieniu niezależnego KOMITETU EGZAMINATORÓW RP pod przewodnictwem kolegi egzaminatora Dawida Filipowicza z Lublina w Wasze ręce Koleżanki i Koledzy Egzaminatorzy składamy los PETYCJI. Skład KOMITETU EGZAMINATORÓW RP znajduje się w załącznikach do niniejszego artykułu.

Wnosimy do Ministra Infrastruktury o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do zmiany naszego rozporządzenia w oparciu o przedstawioną propozycję autorstwa kolegów z Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, złożoną do Ministra Infrastruktury w kwietniu 2020 roku. Naszym zdaniem jak dotąd jest to nowoczesna i najbardziej zgodna z oczekiwaniami naszego środowiska oferta, która gwarantuje poprawę sytuacji osób zatrudnionych w naszym zawodzie i zapewni godziwe wynagrodzenia za naszą odpowiedzialną pracę, wykonywaną w szczególnych warunkach i na poziomie wysokiego ryzyka utraty zdrowia, a nawet życia. Sposób naliczania wynagrodzenia oparty o wskaźnik najniższego wynagrodzenia niweluje problem zamrożenia płac. Jednocześnie propozycja wprowadza rozwiązania odrzucające niewłaściwe, błędne i co najważniejsze……. krzywdzące zapisy obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Dodatkowo propozycja zawiera zmianę dotyczącą naliczania opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy, bez której to obecnie funkcjonujący system już niedługo nie będzie mógł realizować powierzonych zadań.

To wszystko znajdziecie Koleżanki i Koledzy w załącznikach do niniejszego artykułu.

Listy zbiorcze będą dostępne u osób posiadających upoważnienie od Komitetu Egzaminatorów RP. Można też skorzystać z propozycji Deklaracji Indywidualnego Poparcia – wystarczy wpisać swoje dane i przesłać drogą pocztową /listem poleconym/ na adres:

Komitet Egzaminatorów RP
/w siedzibie PKS Lublin/
Ul. Hutnicza 3
20-218 Lublin

RAZEM EGZAMINATORZY „….Zestrzelmy myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy….”

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Petycja 2021

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Propozycje zmian

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Uzasadnienie propozycji

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Deklaracja Indywidualnego Poparcia

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Klauzula informacyjna RODO