2023-12-15

Koleżanko i Koledzy,

w załączeniu przedstawiam krótkie streszczenie tematyki przedstawionej przez RG KSE w panelu dyskusyjnym podczas seminarium, które było poświęcone idei utworzenia ustawy o zawodzie instruktora i egzaminatora.

Pozdrawiam – Tomek Dziuganowski