15-12-2023

W załączeniu przesyłam propozycję wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania dysproporcji w systemie wynagradzania egzaminatorów na obszarze całego kraju i utworzenia ogólnokrajowego prawa w tym zakresie. O tym projekcie wspominałem już nieco wcześniej, tj na początku października br. i wtedy rozważany był temat zaangażowania do pomocy zawodowych prawników do reprezentowania KSE przed Biurem RPO. Niestety po kilku tygodniach prawnicy z Warszawy zaproponowali zbyt wysokie stawki, których to nasz budżet zwyczajnie by nie udźwignął. Aktualnie proponuję powrócić do tematu, ale działać bez pomocy zawodowych prawników.

W załączeniu przesyłam również odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę Koleżanki i Kolegów o zapoznanie się z tekstem dokumentu.

Prezes RG KSE Tomasz Dziuganowski