04.06.2024

Czyli gdzie szukać merytorycznej i sprawdzonej wiedzy o egzaminowaniu.

To już kolejne pismo, tym razem do nowych włodarzy Ministerstwa Infrastruktury “uświadamiające” organom ustawodawczym, kto w systemie może być miarodajnym i rzetelnym źródłem informacji w procesie zmian legislacyjnych. Stereotyp myśleniowy i wykonawczy nowych osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu szkolenia i egzaminowania wydaje się bez zmian i wpisuje się w negatywny trend w tej sprawie forsowany już od przeszło 40 lat. Sprowadza się to do praktycznie jednego – nikt nie słucha egzaminatorów, ich opinii o systemie i możliwościach zmian z korzyścią dla zdających, skutków działania systemu i oddziaływania na społeczeństwo. Wciąż to samo “o Was bez Was”. Ten błędny stereotyp działania oparty na przeświadczeniu, że tylko urzędnik, przełożony, pracodawca czy organ nadzoru wie najlepiej co jest dobre dla pracowników merytorycznych od wspomnianych 40 lat wpływa na liczbę zabitych na drodze. Skutecznie i bezpardonowo wymienione elementy struktury funkcjonowania systemu bronią się od odpowiedzialności za stan rzeczy.

Dlatego piszemy, przypominamy, czasem protestujemy czy strajkujemy.

Poniżej znajdziecie jedno z pism Prezesa KSE wystosowanych do przedstawiciela Ministerstwa przypominającym o problemach nurtujących nasze środowisko. Czy tym razem trafi na podatnych grunt i ludzi “światłych i otwartych”…

D.Chyćko