Dotyczy petycji z dnia 05/03/2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma wystosowanego przez nas i przedstawicieli OZZP WORD do Ministra Infrastruktury w sprawie petycji Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów dotyczącego organizacji pracy w ośrodkach egzaminowania oraz zasad egzaminowania kandydatów na prawo jazdy.

Prezes RG KSE Tomasz Dziuganowski