2021-11-17

1090 PODPISÓW POD PETYCJĄ…

PETYCJA 2021 właśnie wczoraj została złożona do Ministerstwa Infrastruktury na ręce ministra. Komitet Egzaminatorów RP opracował i przedłożył projekt zmian do rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów oraz propozycji zmian stawek opłat za egzaminy. Poparło go 1090 czynnie pracujących egzaminatorów z ośrodków ruchu drogowego na 1227 osób spełniających kryteria regulaminu.

Niezależny Komitet Egzaminatorów RP podjął się bardzo ambitnego zadania. To był już najwyższy czas, by zwrócić uwagę prawodawcy na niesprawiedliwe, archaiczne i bardzo “dołujące” przepisy regulujące wynagrodzenie naszej grupy zawodowej. Pomimo niechęci i wręcz otwartej wrogości niektórych dyrektorów, z jaką spotkali się przedstawiciele inicjatorów tej akcji, zebrane podpisy świadczą, że jeśli egzaminatorzy zechcą, nic nie stanie im na drodze. Wielkość poparcia daje jasne przesłanie wszystkim zainteresowanym TO JEST DOBRY PROJEKT ZMIAN ROZPORZĄDZENIA I PROJEKT ZASAD NALICZANIA OPŁAT ZA EGZAMINY. Co więcej, jak do tej pory nie ma innej propozycji, która w tak precyzyjny, a jednocześnie perspektywiczny i całościowy sposób rozwiązywałaby problemy w naszej branży. Jest to też propozycja pozwalająca wyjść z twarzą Ministerstwu, które zbyt długo zwlekało z podjęciem jakichkolwiek działań i w końcu doprowadziło system egzaminowania do zapaści. Rozumieją to egzaminatorzy, ale też zarządzający WORD-ami. Małe korekty obowiązujących przepisów, namiastki zmian będące standardową polemiką Ministerstwa, ogłaszane jako wielkie “PRZEMIANY” już się nie sprawdzają. Jeszcze chwila i zadanie rządowe, jakim jest sprawdzanie umiejętności przyszłych kierowców, nie będzie możliwe do realizacji.

Oczywiście, jak wszyscy zorientowani wiedzą, oczekiwane podwyżki nie będą mogły się ziścić, jeśli nie zmieni się zakres i forma opłat za egzaminy. Tak samo jak wynagrodzenie, tak i opłaty są nieadekwatne do realiów gospodarczych. Innym zagadnieniem jest też to, czy obecnie funkcjonujący system powinien być taki czy też inny. Na razie, spróbujmy uporać się z problemem, który bezpośrednio dotyka nas, nasze rodziny i każdego będącego odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego w obecnym stanie prawnym.

To już ostatni dzwonek przed serią upadłości lub powstaniem bardzo trudnych sytuacji w ośrodkach egzaminowania.

W wielu ośrodkach egzaminowania 100% egzaminatorów wyraziło swoje poparcie dla PETYCJI 2021. Podpisali zbiorcze listy poparcia bez obaw o szykany, jakie mogłyby ich spotkać ze strony dyrektorów. To wciąż problem w wielu ośrodkach. Mimo to, Koledzy i Koleżanki, czy to w formie podpisu na liście zbiorczej, czy to w formie Indywidualnej Deklaracji Poparcia, wyrazili swoje stanowisko. Tylko jeden ośrodek w całej Polsce nie wyraził zgody na organizację zbiórki podpisów pod PETYCJĄ 2021. Cóż, pozostawmy to bez komentarza.

Dziękujemy! To jest bardzo ważny, stanowczy głos ludzi, którzy czują się odpowiedzialni za swoją pracę i miejsce wykonywania swoich obowiązków. To także wyraz poczucia odpowiedzialności za to, kim jesteśmy i jakie powierzono nam zadanie.

KOMITET reprezentujący naszą grupę zawodową ma nadzieję, że tym razem Ministerstwo zrozumie konieczność natychmiastowego wyjścia na przeciw zaistniałym problemom. W planach mamy kolejne działania podtrzymujące nasze intencje zawarte w PETYCJI. Przy Waszej pomocy nie pozwolimy, by krótkowzroczność, małostkowość i zaniechanie ze strony urzędników zniweczyło nasz wysiłek i oczekiwanie środowiska.

Jednocześnie zwracamy Waszą uwagę, abyście mieli się na baczności. Grupa dyrektorów Waszymi rękami chce osiągnąć swój cel, jakim jest podniesienie stawek za egzaminy i pominięcie całkowitym milczeniem podwyżek za Waszą pracę. Zamiar jest taki, by to egzaminatora obarczyć chęcią zmiany omawianych stawek. W rzeczywistości chodzi o to, by społeczny sprzeciw obrócić przeciwko Wam Koledzy i Koleżanki. Dyrektorzy natomiast chcą ochronić swoje stanowiska pracy, zachowując pozorny dystans do sprawy. A przecież wielu z nich już teraz jest na skraju desperacji w obliczu ekonomicznej zapaści ośrodka. Pamiętajcie o tym, że to zarządzający WORD-ami są odpowiedzialni za utrzymanie tych jednostek samorządowych i zapewnienie środków na Wasze wynagrodzenie. Tak jak i urzędy marszałkowskie, jako jednostki bezpośrednio odpowiedzialne za utrzymanie ośrodków egzaminowania, tak i dyrektorzy wykazali się daleko posuniętą niefrasobliwością i brakiem perspektywicznego myślenia. Spychologia za odpowiedzialność i zasłanianie się martwymi przepisami prawa to standardowe zagrywki wymienionych. Nieudolne próby interwencji w tej sprawie realizowane przez grupę dyrektorów, zrzucanie winy na egzaminatorów jako głównego źródła problemów w zakładzie pracy czy też pomijana milczeniem niewłaściwa gospodarka zasobami ludzkimi w firmach stanowią podsumowanie obecnego stanu rzeczy.

My chcemy wykonywać swoją pracą na wysokim, profesjonalnym poziomie w warunkach godnych tak dla egzaminującego jak i dla zdającego. Tu nie ma miejsca na sarkazm, hipokryzję i udawanie, że to nie mój problem.

Podziękowania za sprawną, bezwarunkową pomoc w przeprowadzeniu zbiórki podpisów należą się wszystkim tym Kolegom i Koleżankom, którzy zadeklarowali chęć pomocy i przeprowadzenie akcji w ośrodkach egzaminowania. Również grupie dyrektorów, którzy uznali zasadność projektów i petycji, należy się uznanie i szacunek. Należą oni do nielicznej grupy osób myślących inaczej o prowadzonej firmie, zatrudnionych w niej osobach.

PETYCJA 2021 wykazała, że jedność w środowisku naszej grupy zawodowej jest możliwa.

Będziemy to kontynuować, o czym Was wszystkich poinformujemy.

Trzymajcie kciuki za dalsze powodzenie naszej akcji. Pełną treść petycji oraz propozycji zmian znajdziecie w artykule “W szasze ręce …nasze sprawy“.

D.C.