2020/03/04

W czasach “koronowirusa” zwracam się do Was o rozsądek i ostrożność. To nowa sytuacja dla nas wszystkich, chociaż nie nowa mając na uwadze historię. Życie, zdrowie i bezpieczeństwo nas i naszych bliskich jest najważniejsze. Wszystko inne powinno zejść na plan dalszy. W załączniku przesyłam dokumenty, z którymi mogliście się już zapoznać. 
Po pierwsze jest to ankieta przesłana przez KSD /Stowarzyszenie Dyrektorów/ w sprawie oceny skutków wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu egzaminowania od 1 stycznia br. Jest to kontynuacja negatywnych działań ze strony  KSD zmierzających jak wiemy, do dyskredytacji wprowadzonych zmian i wpływu na kolejne zmiany w przepisach planowanych przez ministerstwo po zebraniu opinii w tejże sprawie. 
Mając na uwadze informacje z kraju dotyczące opinii egzminatorów o wprowadzonych zmianach w przepisach stwierdzam, że zdecydowana większość osób aprobuje nowe rozwiązania, jest zadowolona z wprowadzonych sposobów przeprowadzania egzaminów i liczy na kontynuację działań w tym kierunku. 
Zebrane od Was uwagi do w/w zagadnienia przesłałem do ministerstwa oraz osób odpowiedzialnych za ocenę i wprowadzanie nowego prawa. W załączniku jest skan odpowiedzi od dyrektora DTD Ministerstwa pana Bogdana Oleksiaka. Rozumiem to stanowisko, jednak z naszej strony należy bronić wypracowanych zmian. Jak wiecie, to propozycje KSE i późniejsze starania w działaniach z przedstawicielami ministerstwa zapoczątkowały proces obecnych przeobrażeń systemu. Jest to wciąż niewielki procent tego, co należy wprowadzić w życie, ale trzeb się cieszyć z tego, co się udało i bronić tych osiągnięć.  Ze swojej strony jak i całego RG KSE wzywam Kolegów i Koleżanki do zachowania godnej, odpowiedzialnej i zgodnej ze swoim sumieniem postawy wobec zaistniałych sytuacji .

Dariusz Chyćko
Prezes RG KSE