2022-01-27

Przedstawiciele Komitetu Egzaminatorów RP w ramach pracy nad przesłaną Petycją 2021 wystąpili do różnych instytucji o wsparcie dla tej inicjatywy.

Już teraz mamy potwierdzone poparcie ze strony federacji ośrodków szkolenia, instytucji związanych z transportem. O tym wszystkim już wkrótce.