Opracowana przez Dariusza Chyćko i Jarosława Błachnio w 2016 roku.
To zupełnie inne spojrzenie na sposób przygotowania i oceny kandydata, jako przyszłego kierowcy. Niwelująca mankamenty obecnie funkcjonującego systemu. Co więcej, metoda mająca bezpośredni wpływ na jakość szkolenia i poziom umiejętności poszczególnych osób, obejmująca różnice percepcji i warunków psychofizycznych uczących się. Pozwala na pełną informację zwrotną o jakości wyszkolenia i przygotowania zdobywających nowe uprawnienia ze wskazaniem mocnych i słabych stron zdającego.

Podstawową zasadą w tej metodzie jest skupienie się na umiejętnościach i czynnościach, które stanowią czynniki składowego każdego manewru na drodze, każdego zadania wykonywanego w ruchu drogowym. Tym samym jest to kategoryczna rezygnacja z obecnie stosowanego sytemu oceny opartego na realizacji zadań egzaminacyjnych!

W wyniku prac nad tą metodą zostały opracowane katalogi umiejętności i czynności jakie są wykonywane podczas prowadzenia pojazdu w różnych sytuacjach drogowych. Cechą charakterystyczną umiejętności jest to, że są powtarzalne i bardzo łatwo mierzalne w zakresie konkretnych manewrów jak i w perspektywie całości egzaminu.