2021- 2025

Tomasz Dziuganowski
Tomasz Dziuganowski
Prezes RG KSE
WORD Kielce
Justyna Siłkowska
Justyna Siłkowska
Wiceprezes RG KSE
WORD Suwałki
Robert Dorosz
Robert Dorosz
Wiceprezes RG KSE
WORD Tarnów
Artur Czech
Artur Czech
Sekretarz RG KSE
WORD Częstochowa
Grzegorz Kliza
Grzegorz Kliza
Skarbnik RG KSE
WORD Lublin
Dariusz Chyćko
Dariusz Chyćko
Członek RG KSE
WORD Lublin
Marek Kordylewicz
Marek Kordylewicz
Członek RG KSE
WORD Bielsko-Biała
Andrzej Kozłowski
Andrzej Kozłowski
Członek RG KSE
WORD Kielce
Marcin Biela
Marcin Biela
Członek RG KSE
WORD Kraków