2022-08-02

Pan Minister i Wiceminister grają…

A my nie mamy czasu na te gierki. Wyjątkowo poważnie traktujemy swój zawód i oczekiwania naszego środowiska by bawić się w stawianie babek z piasku. Właśnie potwierdziły się nasze obawy, że to nie nasza piaskownica, a w proponowanej grze wyznaczono nam role pionków.

Po zapoznaniu się z odpowiedzią Ministerstwa datowaną na 29 lipca 2022, a więc już po drugim spotkaniu przedstawicieli protestujących z Panem Weberem, na interpelację nr 34436 Poseł na Sejm RP Pani Iwony Arent nie mamy wątpliwości, jakie są zamiary naszych oponentów.

Po dzisiejszym spotkaniu w gronie przedstawicieli protestujących egzaminatorów, oznajmiamy Wam Koledzy i Koleżanki:

  1. Traktujemy odpowiedź Pana Webera w imieniu Pana Ministra Adamczyka na interpelację Pani poseł jako policzek w twarz wszystkim egzaminatorom, a utworzenie zespołu roboczego w tym wymiarze i w takiej formie za grę na zwłokę i działanie na niekorzyść naszego środowiska.

2. Nasza determinacja i zaangażowanie w celu osiągnięcia przedstawionych postulatów jest na wysokim poziomie i zgodnie z zapowiedzią nasz protest trwa, a w najbliższym czasie przybierze na sile.

3. Uznajemy rozmowy z wiceministrem Weberem w prezentowanym wymiarze i narzuconej nam narracji za pozbawione racjonalnej i realnej możliwości osiągnięcia porozumienia. Informujemy również, że od tego momentu jedynym partnerem do rozmów jest Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury.

Przypominamy, że protestujący egzaminatorzy walczą o:

  • zmianę systemu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, w tym przede wszystkim zmianę systemu oceny zdolności kandydata do samodzielnego prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym;
  • zmianę systemu wynagradzania egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców;
  • uzyskanie statusu pełnej niezależności, niezawisłości i obiektywności egzaminatora w zakresie oceny zdającego;
  • zmianę systemu komunikacji i relacji pomiędzy środowiskami związanymi z systemem egzaminowania a Ministerstwem Infrastruktury.

Obecnie Wiceministrowi Infrastruktury Panu Rafałowi Weberowi wystawiamy czerwoną kartkę za niewłaściwą intencję w zakresie zgłoszonych postulatów i próbę uwikłania naszych przedstawicieli w wewnętrzne spory środowiskowe. My w tej grze nie bierzemy udziału.

Koledzy i Koleżanki. Bądźcie gotowi. W nasze ręce nasze sprawy!

Uważamy, że propozycje zmian dotyczące systemu egzaminowania oraz zasad wynagradzania egzaminatorów nie mogą być i nie będą determinowane formami funkcjonowania obecnego systemu egzaminacyjnego oraz ekonomiczną sytuacją wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Chcemy rozwiązań na miarę XXI wieku opartych na zdrowych, przejrzystych i sprawdzonych europejskich zasadach. Jesteśmy przekonani, że nasz kraj oraz wszyscy jego uczestnicy ruchu drogowego zasługują na nowoczesny, oszczędny, dostosowany do naszych realiów i w dużej mierze innowacyjny system, oparty na zasadach zaufania, zrozumienia i wsparcia społecznego. Tylko w taki sposób będziemy mieli realny wpływ na jakość bezpieczeństwa ruchu drogowego i walkę z hipokryzją i tolerancją przez społeczeństwo, polityków i media negatywnych zjawisk na drodze .

Wiemy że możemy i damy radę zmienić to, co niektórym wydaje się być nienaruszalne, a co jest w swym wymiarze archaiczne, zacofane i wręcz niebezpieczne.

Przedstawiciele protestujących.