2022-03-07

Pierwsza jaskółka, a jednak….

Rada Główna KSE dosłownie kilka dni temu otrzymała oficjalne zaproszenie na spotkanie z nową Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Panią Renatą Rychter.

Nasza prośba spotkała się z przychylnością ze strony Ministerstwa i stąd już we wtorek 08 marca 2022 – nota bene “fajny dzień” – koleżanka Justyna Siłkowska, koledzy Tomasz Dziuganowski oraz Robert Dorosz – ścisłe prezydium RG KSE – będą rozmawiali z Panią Dyrektor.

Spotkanie to należy do cyklu kolejnych, które nowa zarządzająca departamentem podejmuje z różnymi środowiskami podlegającymi jej bezpośrednio, aby mogły przybliżyć swoją działalność i wskazać obszary współpracy.

Również i my, jako Stowarzyszenie, pomimo krótkiego czasu przygotowaliśmy esencję tych zagadnień, które powinny znaleźć uznanie nowej Dyrektor i otworzyć, być może nowe perspektywy szeroko rozumianej współpracy.

Wkrótce streścimy Wam tematykę spotkania wraz ze stosownym komentarzem Prezesa RG KSE.

Dariusz Chyćko