2021-01-18

Już od dłuższego czasu Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów spotyka się z Wami w formie webinariów on-line. Teraz postanowiliśmy zorganizować systematyczne “dyżury” osób z zarządu Stowarzyszenia i dać możliwość bezpośredniej rozmowy czy dyskusji podczas takich spotkań. Poniżej przedstawię Wam wstępny grafik takich on-line’owych rozmów.

Przypominam Wam, że takie spotkania odbywają się najczęściej w środy każdego tygodnia. Czasami mają klauzulę zamkniętą i są to najczęściej spotkania RG KSE czy też narady z udziałem osób z innych organizacji. Najczęściej jednak są “otwarte”, a to oznacza, że każdy może się przyłączyć do takiej dyskusji. Korzystamy obecnie z platformy Clickmeeting.com.

Otwartą formę i cykliczną klauzulę ma spotkanie pod tytułem “nasze sprawy” /link: https://dario444.clickmeeting.com/nasze-sprawy /.

Oto grafik na najbliższe tygodnie:

27-01-2021 g. 19.00  D. Chyćko 
https://dario444.clickmeeting.com/nasze-sprawy-dc

10-02-2021 g. 19.00 M. Biela 
https://dario444.clickmeeting.com/nasze-sprawy-mb

24-02-2021 g. 19.00 E. Woźniakowski
https://dario444.clickmeeting.com/nasze-sprawy-ew

10-03-2021 g. 19.00 T. Dziuganowski
 https://dario444.clickmeeting.com/nasze-sprawy-td

24-03-2021 g. 19.00 G. Kliza 
https://dario444.clickmeeting.com/nasze-sprawy-gk

14-04-2021 g. 20.00 M. Kordylewicz  https://dario444.clickmeeting.com/nasze-sprawy-mk

Na spotkaniach o charakterze ogólnym poruszamy różne, bieżące sprawy. Jednak chcemy też rozmawiać z Wami merytorycznie o egzaminowaniu. Oczywiście będzie można po takim spotkaniu przesłać do nas swoje wnioski, zapytania, ale też przedstawić swoje propozycje czy tematy do dalszych dyskusji.

Zapraszamy.

DC