2017-2021

Delegaci oddziałów KSE, którzy zebrali się w Łodzi 21 stycznia 2017 wybrali na Prezesa RG KSE Dariusza Chyćko /Lublin/.

Dariusz Chyćko
Dariusz Chyćko
Prezes RG KSE
WORD Lublin
Tomasz Dziuganowski
Tomasz Dziuganowski
Wiceprezes RG KSE
WORD Kielce
Krzysztof Tomczak /rezygnacja/
Krzysztof Tomczak /rezygnacja/
Wiceprezes RG KSE
WORD Katowice
Krzysztof Paśnicki
Krzysztof Paśnicki
Sekretarz RG KSE
WORD Bydgoszcz
Grzegorz Kliza
Grzegorz Kliza
Skarbnik RG KSE
WORD Lublin
Marek Kordylewicz
Marek Kordylewicz
Członek RG KSE
WORD Bielsko-Biała
Paweł Czarnocki
Paweł Czarnocki
Członek RG KSE
WORD Siedlce
Marcin Biela
Marcin Biela
Członek RG KSE
MORD Kraków
Eligiusz Woźniakowski
Eligiusz Woźniakowski
Członek RG KSE
WORD Zielona Góra