Już od stycznia 2020 roku przesyłacie do mnie propozycje zmian niektórych zapisów rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to rozporządzenie jest już tak archaiczne i przestarzałe w swojej formie, z błędami, które przez tyle lat dały się mocno odczuć w pracy egzaminatora. Dlatego jeszcze w tym roku musimy dokończyć opracowywanie propozycji tego aktu prawnego, wprowadzić uzasadnienie zmian i przedstawić w ministerstwie.