2022-09-13 Oświadczenie Protestujących

To już 3-cie wznowienie protestu egzaminatorów po fiasku rozmów z Ministerstwem. Niestety, narracja płynąca od przedstawicieli Ministerstwa na razie jest niezmienna. Propozycje nazywanie szumnie przez wiceministra “nader korzystnymi” dla egzaminatorów, nie mają znaczenia merytorycznego. Oferta podniesienia wynagrodzeń o 20% po 14 latach braku takowych i przy inflacji 16% procent, to jak głośne trzaśnięcie otwartą dłonią w policzek proszącego. Co więcej! Podczas ostatniego spotkania Pan Weber zupełnie zignorował propozycję egzaminatorów dotyczącą sposobu naliczania wynagrodzeń wg współczynnika opartego na średniej krajowej oraz postulatu całkowitej likwidacji dodatku zadaniowego. Nie było też żadnej propozycji dotyczącej zawiązania i rozpoczęcia prac zespołu do spraw zmian przepisów prawa w zakresie systemu egzaminowania. Nic a nic! To o czym było rozmawiać? Podtekst jest jednoznaczny – to my /znaczy się ministerstwo/ zadecydujemy co, ile i jak, a nie Wy “maluczcy”. Czy aby na pewno? Protestujący szykują kolejne formy upominania się o swoje. Szkoda tylko, że w naszym tak małym środowisku jest tak dużo niezdecydowanych, zastraszonych, wątpiących oraz “kupionych” Kolegów i Koleżanek. Tym bardziej należny szacunek należy się tym wszystkim, którzy podjęli to trudne wyzwanie zgodnie ze swoimi przekonaniami i posiadaną odwagą osobistą.

Poniżej treść oświadczenia, jakie przedstawiciele protestujących przesłali kolejny raz na ręce Ministra.

W najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnej reakcji ze strony protestujących.

Dziękujemy Wam Koledzy i Koleżanki, którzy wzięliście czynny udział w akcji.

Opr D. C.