05-08-2022

Bądźcie gotowi. Zaczynamy w najbliższym czasie!

To będą 3 dni, które dadzą do myślenia Ministrowi.

Protestujemy, bo Minister Infrastruktury nas zlekceważył! Jego zastępca Pan Weber w odpowiedzi na interpelację nr 34436 z 2022 stwierdził, że minister i tak nie ma zamiaru zgodzić się na podwyżki dla nas. Co więcej, wprowadzając poza naszą wiedzą dyrektorów do zespołu roboczego, sprytnie pozbawił nas możliwości negocjacji stawek wynagrodzenia oraz uniemożliwił jakiekolwiek zmiany w systemie egzaminowania. Tym posunięciem zmusił nas do uznania nienaruszalności obecnie funkcjonującego systemu i układów w ośrodkach egzaminowania.

Mamy swoje postulaty i nikt nie będzie zmuszał nas do rezygnacji z naszych praw, godnego życia i szacunku jaki nam się należy.

Nasze tu i teraz nie może i nie będzie zależeć od sytuacji finansowej WORD-ów.

Nie będziemy więcej uczestniczyć w rozmowach i pracach zespołu na warunkach Pana Webera.

Będziemy rozmawiać wyłącznie z Ministrem Andrzejem Adamczykiem.

Egzaminatorzy, walczymy o:

  1. Zmianę rozporządzenia do spraw wynagradzania egzaminatorów, w szczególności o:

a/ minimalną pensja dla egzaminatora z jedną kategorią na poziomie 1.5 średniej krajowej tj. 6000pln netto i odpowiednio więcej w zależności od posiadanych uprawnień;  

b/ likwidacje dodatku zadaniowego;

c/ likwidacja widełek i wprowadzenie nowej koncepcji funduszu nagród.

2. Zmianę systemu egzaminowania wypracowaną przez nowopowstały zespół roboczy pod egidą Ministra Infrastruktury, w tym szczególnie o:

a/ pełna niezależność egzaminatora w ocenie i jego odpowiedzialność wyłącznie przed Sądem;

b/ zmianę systemu oceny przygotowania kandydata na kierowcę do uzyskania uprawnień;

3. Stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy Ministerstwem i środowiskiem w celu projektowania i procedowania koniecznych zmian w systemie.

Nie jesteśmy grupą zawodową do perfidnego wykorzystywania w celu uzyskania właściwych przychodów do ośrodków egzaminowania i grupą ludzi pozbawianych szacunku, sprawiedliwości i równego traktowania.

Damy radę! Im nas więcej tym głos nasz jest donośniejszy. Nasi liderzy się nie ugną.

Zaczynamy! Kontynuujemy! Nie odpuszczamy! Wiktoria jest z nami!

Liderzy/Przedstawiciele Protestujących