2022-09-10

Informujemy, że w Koszalinie powstał oddział terenowy Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów.

 Decyzją Kolegów i Koleżanek egzaminatorów od 2 września 2022 w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie oraz uchwałą Walnego Zebrania Członków Założycieli została wybrana Rada Oddziału w składzie:

  1. Michał Szeszko – prezes Rady Oddziału
  2. Piotr Pastusiak – sekretarz Rady Oddziału
  3. Daniel Jaruga – skarbnik Rady Oddziału

To dzięki staraniom przede wszystkim ludzi młodych, zdecydowanych, chętnych do podnoszenia swoich umiejętności, ciekawych i realizujących się w tym tak trudnym zawodzie, było możliwe powstanie oddziału.

Jednocześnie nowy Prezes OT KSE w Koszalinie Michał Szeszko tą drogę śle podziękowania dla Prezesa RG KSE Tomaszowi Dziuganowskiemu za sprawną pomoc merytoryczną w organizacji tego przedsięwzięcia.

Podjęta Uchwała RG KSE nr 02/RG/2022 Rady Głównej KSE z dnia 1 września 2022 roku w sprawie powołania Oddziałów Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców w Koszalinie i w Rzeszowie umożliwiła prawne procedowanie powstania wymienionych oddziałów. Wystarczyły wnioski grup założycielskich, by członkowie tych oddziałów dołączyli do naszej rodziny.

Czekamy teraz na Rzeszów.

Opr. DC