2023-10-05

MI zaproponowało “nowe” rozporządzenie w sprawie egzaminowania. Jak się można było spodziewać, wykorzystano w nim doskonałą znajomość technik “kosmetycznych”. Czyli w skrócie – “facjata ta sama” ale makijaż nowy.

KSE zostało zaproszone do konsultacji, więc kolejny raz zredagowaliśmy propozycje zmian do projektu.

Jak wiecie, pomimo naszych protestów, interpelacji poselskich opór Ministra w kwestii jakichkolwiek poważnych zmian w przepisach jest łagodnie ujmując wyrazem dyletanctwa i indyferentyzmu.

Czy to dotyczy zmiany art 52 ust 2 ustawy o kierujących pojazdami, czy też formy orzekania wyniku negatywnego w przypadku naruszeń przepisów określonych w obecnej Tabeli nr 1 – pomimo profesjonalnych uzasadnień spotyka się ze ścianą milczenia i wyparcia.

Poniżej teksty dokumentów.