2023-12-23

Przedstawiamy Wam nasze stanowisko w sprawie procesu konsultacji dotyczących propozycji Ministerstwa w zakresie rozporządzenia ds egzaminowania.

Ministerstwo wystąpiło z pismami z dnia 18 i 20 grudnia między innymi do KSE o wyrażenie opinii w w/w dokumencie prawnym.

Prosimy o zapoznanie się z naszą opinią w tej sprawie przesłanej w odpowiedzi.

Prezes RG KSE