2022-11-24

Już przebrzmiały emocje po obchodach 20-lecia KSE. Goście dopisali, organizacja spełniła oczekiwania, ale przed Stowarzyszeniem kolejne wyzwania.

Oto sprawozdanie z uroczystości wystosowane przez Prezesa RG KSE Tomasza Dziuganowskiego.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniach 21 – 23 października 2022 roku odbyła się Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa z okazji XX–lecia działalności Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów.

Uczestnicy pierwszego dnia obchodów

Miejscem oficjalnych uroczystości był hotel Czarny Staw w miejscowości Nowy Adamów, gdzie odbyła się część oficjalna związana z prezentacją dorobku Stowarzyszenia. W tej części również zaproszeni goście wręczyli na ręce Prezesa RG KSE okazjonalne listy gratulacyjne i pamiątkowe grawertony.

Następnie Prezes RG KSE wręczył odznaki Członka Honorowego KSE zasłużonym członkom Stowarzyszenia, których działalność miała istotny wpływ na wizerunek organizacji oraz istotnie wpłynęła na kształtowanie postaw i zachowań członków Stowarzyszenia.

Godność Honorowego Członka Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów nadano niżej podanym Egzaminatorom:

 1. Monika Bryła,                                    na wniosek prezesa Oddziału KSE Kielce
 2. Marek Faryj                                       na wniosek prezesa RG KSE
 3. Grzegorz Kliza,                                 na wniosek prezesa RG KSE
 4. Stefan Kukla                                      na wniosek prezesa RG KSE
 5. Jan Liberacki                                      na wniosek prezesa RG KSE
 6. Stefan Łukawski,                               na wniosek prezesa Oddziału KSE Suwałki
 7. Tadeusz Muszyński,                          na wniosek prezesa Oddziału KSE Toruń
 8. Janusz Szymczyk,                              na wniosek prezesa Oddziału KSE Częstochowa
 9. Eligiusz Woźniakowski                     na wniosek prezesa RG KSE
 10. Danuta Nowak na wniosek członka RG KSE
 11. Dariusz Chyćko na wniosek prezesa RG KSE

Po oficjalnych wystąpieniach Prezesa oraz zaproszonych gości głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury – pan Andrzej Najmanowicz z-ca dyrektora Departamentu Transportu Drogowego, który złożył gratulacje z okazji Jubileuszu oraz omówił ogólne kierunki zmian w przepisach dotyczących działalności WORD-ów.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła okazjonalna sesja zdjęciowa i odbyła się uroczysta kolacja.

SONY DSC

Drugi dzień Jubileuszowej Konferencji Szkoleniowej, tj. 22.10.2022 r. odbył się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, to pełen wrażeń zaplanowany wcześniej praktyczny pokaz pojazdów członowych – ciągników siodłowych marki: MAN, SCANIA, DAF oraz VOLVO z naczepami.

Przy czterech zespołach pojazdów byli obecni instruktorzy oddelegowani przez przedstawicieli renomowanych producentów ww. pojazdów, w obecności których uczestnicy Konferencji brali osobisty udział w sprzęganiu i rozprzęganiu ciągnika z naczepą oraz osobiście kierowali zespołami pojazdów na terenie placu manewrowego ośrodka egzaminowania w Łodzi.

Jednocześnie uczestnicy Konferencji mogli uczestniczyć w pokazie samochodów osobowych z napędem elektrycznym, które to pojazdy marki Renault Megane i Dacia zaprezentowała firma Jaszpol sp. z o.o. ze Zgierza, a samochód Nissan LEAF zaprezentował przedstawiciel Nissana – Auto Łódź sp. z o.o.

Osobną atrakcją dla uczestników konferencji okazały się e-motocykle, które zapewniła do pokazów firma KARBON 2 sp. z o.o. z Katowic.

Równolegle z praktycznymi zajęciami na placu manewrowym przedstawiciele producenta MAN przeprowadzili bardzo interesującą prelekcję w sali wykładowej znajdującej się przy placu manewrowym w/w ośrodka. Tematem prelekcji były aktualnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne i najnowsze trendy związane z produkcją, wyposażeniem i eksploatacją ciągników siodłowych stosowanych w transporcie drogowym. Prezentacja multimedialna przedstawiciela firmy MAN w sali wykładowej wzbudziła bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji.

Część praktyczna z użyciem pojazdów zakończyła się ok. godz. 15.00.

Po powrocie do hotelu Czarny Staw uczestnicy Konferencji wzięli udział w trzech prezentacjach zaplanowanych przez Radę Główną KSE. Pierwsza dotyczyła codziennej pracy w zarządzaniu, nadzorowaniu i koordynowaniu procesu egzaminowania, którą przeprowadził Pan Robert Dorosz – egzaminator nadzorujący MORD Tarnów. Kolejne dwie prezentacje były przeprowadzone przez współpracujących z Radą Główną KSE ekspertów z UW z Poznania.

Pan Mateusz Rusinowski przedstawił analizy postępowań odwoławczych prowadzonych przez egzaminatorów przed wojewódzkim sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przedmiotem postępowań były przypadki unieważnionych egzaminów państwowych na prawo jazdy. Podczas prelekcji została również zaprezentowana współczesna linia interpretacyjna przepisów dotyczących egzaminowania kierowców stosowana przez sądy administracyjne.

SONY DSC

Trzecia z zaplanowanych prezentacji – prowadzona przez pana Michała Świtka – dotyczyła sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego w przypadku zaistnienia skargi na przebieg i wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Treść jak i forma prezentacji wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczestników Konferencji i były miejscem licznych pytań i merytorycznych dyskusji.

Trzeci dzień Konferencji – 23.10.2022 r. – poświęcony był podsumowaniu i potrzebie zgłoszenia zmian szczegółowych przepisów w zakresie egzaminowania kierowców w związku ze zmianą – od 2025 r. – samochodowego taboru egzaminacyjnego w kategorii C+E oraz co raz powszechniej stosowanymi e-pojazdami w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców.

Ostatnim etapem Konferencji było merytoryczne spotkanie Rady Głównej KSE z obecnymi na Konferencji prezesami Oddziałów KSE, na którym omówiono bieżące sprawy organizacyjne Stowarzyszenia oraz problemy związane z aktualną sytuacją środowiska zawodowego egzaminatorów.

Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów składa serdeczne podziękowania przedstawicielom producentów w/w pojazdów: ciągników siodłowych, e-samochodów i e-motocykli za udostępnienie pojazdów i oddelegowanie fachowej pomocy umożliwiającej dokonanie profesjonalnego pokazu technicznych możliwości prezentowanych pojazdów.

Szczególne podziękowania kierujemy również do Pana Piotra RomkaDyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi za udostępnienie placu manewrowego oraz stworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery podczas trwania Konferencji.

Prezes

Rady Głównej KSE

Tomasz Dziuganowski