2023-12-20

Pan Dariusz Klimczak został nowym Ministrem Infrastruktury. Nowy człowiek, nowe nadzieje całego środowiska.

Z tej okazji Prezes RG KSE Kolega Tomasz Dziuganowski w imieniu Rady i całego środowiska przesłał gratulacje.