2020/03/31

Egzaminatorzy są w okresie “przestoju” wymuszonego sytuacją koronawirusa grasującego w kraju. Jak długo to potrwa – nie wiadomo.

Przedstawiam Wam kilka informacji z datą na 01 kwietnia 2020 dotyczącego systemu wynagrodzeń obowiązujące w niektórych ośrodkach egzaminowania.

  • PORD Gdańsk – 100% wynagrodzenia z dodatkami i stażowym; egzaminatorzy są dostępni w systemie pracy zdalnej – są zadania, w tym opracowywanie zagadnień, systematycznie należy raportować o wykonanej pracy;
  • WORD Siedlce – 100% wynagrodzenia zasadniczego- bez stażowego, dodatków;
  • WORD Bydgoszcz – 100% wynagrodzenia zasadniczego – bez stażowego i dodatków, bez premii;
  • WORD Wrocław – 100% pełnego wynagrodzenia z dodatkami i stażowym; pracownicy są na urlopach zaległych lub bieżących;
  • WORD Opole – 100% wynagrodzenia zasadniczego – bez stażowego, dodatków;
  • WORD Kielce – 100% pełnego wynagrodzenia z dodatkami i stażowym za miesiąc marzec 2020; w dniu pisania tekstu nikt nie wiedział co będzie w kwietniu; egzaminatorzy są na dyżurach domowych pod telefonem od g. 8.00-16.00
  • WORD Warszawa – do 31 marca pracował jako ośrodek dyżurny, od 12 marca do 31 marca egzaminy prowadziło 3 osoby głównie w wyższych kategoriach dla kandydatów mających umowy z EFS, PEFRON, kontrolne dla kierowców zawodowych, jedyni żywiciele rodziny /w sumie ok. 40 egzaminów/; egzaminatorzy na zaległych i bieżących urlopach, zwolnieniach lekarskich, lub na “przestojowym”, kwiecień – wynagrodzenie pełne, następne miesiące – pensja zredukowana /o ile – brak danych/.
  • WORD Toruń i Grudziądz – wynagrodzenia za marzec zależały od “statusu” egzaminatora: czy na urlopie, zwolnieniu lekarskim czy też na “przestojowym”. “Przestojowe” – podstawa wynagrodzenia zgodnie z art. 81 Kodeksu Pracy – bez stażowego i zadaniowego.
  • WORD Łódź, Piotrków Tryb, Sieradz, Skierniewice – wynagrodzenie za marzec 100%, od kwietnia “przestojowe” zgodnie z art. 81 KP.
  • Informacja dodatkowa: PWPW nie chce wstrzymać pobierania opłat za system informatyczny, udało się tylko otrzymać rabat w opłatach na okres pandemii.