Zamieszczamy tu opracowane materiały dotyczące stricte egzaminowania kandydatów na kierowców. Część z tych materiałów będzie miała charakter zaleceń w sposobie oceny kandydata podczas wykonywania elementów egzaminu praktycznego.

EGZAMIN TEORETYCZNY

EGZAMIN PRAKTYCZNY
NA PLACU MANEWROWYM

EGZAMIN PRAKTYCZNY
W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZED, W TRAKCIE, PO EGZAMINIE

INNE MATERIAŁY WARTE ZAPOZNANIA

2021-styczeń
Sprzęganie kat CE

Instruktaż wykonania zadania egzaminacyjnego – przygotowanie do jazdy dla kat. CE w zakresie sprzęgania.
Materiał przygotowany na podstawie nagrań w lubelskim ośrodku egzaminowania w 2015 roku i zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa na styczeń 2021. Materiał poglądowy przeznaczony dla kandydatów na kierowców.