2022/07/08

Poniżej zamieszczamy szczególne podziękowanie wszystkim czynnie uczestniczącym w proteście Koleżankom i Kolegom Egzaminatorom łącznie z kilkoma słowami do Pana Ministra Infrastruktury.

Protest się nie kończy !

On się dopiero zaczął. Problemy i zapaść systemu egzaminowaniu nie zniknie po tych kilku dniach. Problemy, te poważne dopiero się zaczną, a konsekwencje uderzą bezpośrednio w resort odpowiedzialny za funkcjonowanie procesu egzaminacyjnego w kraju.

Dodatkowo zamieszczamy list przesłany do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, dostarczony na jego ręce w dniu 06/07/2022 z prośbą o spotkanie i przygotowanie gruntu do rozpoczęcia dynamicznej, owocnej współpracy.

My dotrzymamy słowa!

List otwarty z dnia 08/07/2022

Wniosek do Ministra Infrastruktury z dnia 06/07/2022

Opr. D.Chycko