Co tu dużo pisać. Wiecie jak jest. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia ds egzaminowania, która weszła w życie z dniem 1-go stycznia 2020 nie daje dyrektorom zmróżyć oka. Tak dobrze było do końca 2019 roku. Mogli gonić egzaminatorów do roboty, żadnych ograniczeń w ilości osób egzaminowanych, żadnych czasowych ograniczeń przeznaczonych na jednego egzaminowanego. Pieniądze nieprzerwanym strumieniem zasilały konta i to w kwotach do pozazdroszczenia przez niejedną firmę komercyjną.

Przeczytajcie do końca…

Gdy weszła nowelizacja, wreszcie można było złapać dech w piersiach. Skończyła sie szaleńcza gonitwa na kolejny egzamin. Trzeba przecież było “przerobić” co najmniej 11 osób, a jak się dało, a z tego co dobrze wiemy, to i 16 osób niektórzy “ambitni” i mocno pro-dyrektorscy wyrobnicy egzaminatorzy byli w stanie.

Już w styczniu br część dyrektorów ośrodków egzaminowania, w tym przede wszystkim zrzeszeni w Krajowym Stowarzyszeniu Dyrektorów WORD opracowali wewnętrzne wytyczne wyznaczające formy walki o przywrócenie “starego” brzmienia rozporządzenia do życia. Petycje i listy, spotkania z urzędnikami ministerstwa im przychylnymi, wreszcie działania po partyjnej linii spowodowało kilka reakcji ze strony prawodawcy. Prawodawca ugiął się pod presją i w pierwszej nowelizacji zmienionego rozporządzenia zmienił liczbę osób egzaminowanych na kat. B przez egzaminatora w ciągu dnia z 8 na 9. Skoro udało się to, lobbowanie na rzecz “starego” przybrało na sile. Oto w kwietniu br Poseł Jan Bielecki składa interpelację do ministra infrastruktury /Interpelacja nr 4471/ w imieniu “zaniepokojonej” grupy dyrektorów którzy “Chcąc wydłużyć czas pracy egzaminatorów i jednocześnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wskazują na potrzebę nowelizacji w/w rozporządzenia (obecnie 1 egzaminator w ciągu 8-godzinnego dnia pracy może przeegzaminować tylko 9 osób), poprzez likwidację ograniczenia co do czasu i liczby osób egzaminowanych w ciągu dnia przez 1 egzaminatora.” Zostawiam bez komentarza, ale pewne narzędzie w kieszeni się otwiera!

Systematycznie spotyka się ta grupa zarządzających ośrodkami, by planować kolejne dziłania. Deliberowania nie ma końca. I oto mamy kolejną interpelację, tym razem Posła Jana Kanthaka /Interpelacja nr 11685/. To kolejny przykład omotania osoby politycznej w jednostronną informację o stanie systemu egzaminowania. Szczególnie bulwersujące jest to, że wnioskujący o interpelację UKRYLI pod przykrywką naprawdę ważnych elementów systemu egzaminowania prawdziwą swoją intencję, jakim jest cel finansowy realizowany prawie za wszelką cenę. Czytajcie sami i wnioskujcie.

Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów na tak bulwersujące zachowanie się części dyrektorów WORD wystosowała do Posła protest. Możecie go w całości odczytać pod tym linkiem. Przesłaliśmy go również do Wiceministra R. Webera i Dyrektora B. Oleksiaka.

I znowu objawia się prawdziwe oblicze części osób zarządzających ośrodkami egzaminowania. W Katowicach mamy praktycznie strajk z powodu “niefortunnej wypowiedzi dyrektora” tamtejszej jednostki. Lekarstwem na wszystkie problemy dotyczące funkcjonowania WORD-u jest wg tamtejszego dyrektora zwiększenie ilosci egzaminów – czyli powrotu do “starego”. Czytajcie poniższe linki by poznać całość tej sprawy:

“Wezwanie do publicznych przeprosin”

“Dyrektor utrudnia prowadzenie sporu zbiorowego”

“Strajk egzaminatorów w WORD Katowice”

Przesłanie jest jedno – to nie finanse ośrodków egzaminowania poprawią stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyłącznie:

a/ zmiana systemu szkolenia i egzaminowania;

b/ reforma ośrodków egzaminowania lub ich likwidacja /o tym w następnym artykule/;

c/ uwolnienie egzaminatora ze stosunku pracy wobec dyrektora ośrodka egzaminowania;

d/ itd, itd – o tym wszystkim w kolejnych artykułach.

Część z tych zagadnień znajdziecie w “liście otwartym” do ministra infrastruktury.

Zapraszamy egzaminatorów na webinar, który organizujemy w 21-10-2020 o godzinie 19.00. Prześlijcie zapytanie w tej sprawie na adres: sekretarz@kse-egzaminator.pl

/https://dario444.clickmeeting.com/co-i-jak-/bc491fb037ec171ad720ce005f888dac/