Wstęp

Jednym z tematów budzących kontrowersje w czasie egzaminów jest ocena przez egzaminatorów „ zachowań i komunikacji zdającego z innymi uczestnikami ruchu”. Kontrowersje te występują najczęściej wśród zdających, ale są również przyczyną gorących dyskusji w śród egzaminatorów. W praktyce w pracy egzaminatora „zachowanie się i komunikowanie…” to nic innego jak: podejmowanie decyzji przez zdającego w przypadku, gdy inny uczestnik ruchu – najczęściej gestem ręki lub światłami – udziela pierwszeństwa. Przynajmniej jest to punkt wyjścia do analizy problemu. Jego zdiagnozowanie wymaga szerszego opisania zagadnień w kontekście i merytorycznych zachowań oraz postępowania. Właściwe zachowanie przekłada się na sylwetkę przyszłego kierowcy, a w konsekwencji świadczy o kulturze kierowców w danym społeczeństwie.

Uwarunkowania dotyczące wyżej wymienionej problematyki

0 thoughts on “Udzielanie pierwszeństwa w ruchu drogowym

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit