W dniu 26 października 2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołu doradczego przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa przedstawicielami Centrum Analiz Strategicznych. Centrum opiniuje dla Premiera wszelkie propozycje zmian  legislacyjnych w kraju. W spotkaniu uczestniczyli koledzy reprezentujących środowisko szkoleniowe oraz egzaminacyjne – ze strony KSE był obecny Krzysztof Tomczak. Przede wszystkim wyjaśniano i przekonywano przedstawicieli CAS do zapisów projektu ustawy  o kierujących pojazdami. To było jedno z ważniejszych zdarzeń na drodze wprowadzania zmian proponowanych przez zespół doradczy. W odczuciu uczestników spotkanie to miało bardzo pozytywny oddźwięk w kształtowaniu opinii o naszych propozycjach. Bezpośrednio po tym jednym spotkanie, przedstawiciele zespołu spotkali się też z Dyrektorem Dep. Transportu i Drogownictwa oraz Wiceministrem MIB.

Dodatkowe informacje możecie przeczytać na stronach internetowych OIGOSK oraz PFSS.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit