Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przygotowują i przeprowadzają przetargi na nowe samochody egzaminacyjne kategorii B. Oczywiście dzieje się tak co jakiś czas w związku z dużą eksploatacją tych pojazdów. Pomijając fakt zapatrywań środowiska instruktorskiego na te zmiany, pojawił się problem nowoczesnych systemów wspomagających kierowanie pojazdem, w które wyposażane są standardowo obecne pojazdy. Zgodnie z zasadą, pojazdy egzaminacyjne w całym kraju powinny być wyposażone podobnie. Jednak przy dużej różnorodności tychże, trzeba zwrócić uwagę na montowane systemy traktowane jako standardowe. Obecnie należą do nich już ABS i ESP. Co jednak zrobić, gdy nasze samochody posiadają system przeciwdziałający staczaniu się pojazdu na wzniesieniu? Powszechne są już kamery cofania z czujnikami zbliżeniowymi, doświetlania przestrzeni przed pojazdem podczas skrętu czy systemy start/stop.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  /Dz.U. poz. 2022 z dnia 15-12-2016r z późn. zm/ określa minimalny zakres elementów pojazdu wykorzystywanego do egzaminów państwowych. Jednak to rozporządzenie nie wyjaśnia, czego nie wolno stosować z zakresu nowoczesnych rozwiązań. I tu pojawia się odpowiedź Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w z dnia 18 grudnia 2017 w tej sprawie /w zał/. Jako Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów wystosowaliśmy pismo do Pana Dyrektora Oleksiaka w tej sprawie. Otrzymana odpowiedź potwierdza nasze obawy. Zakładamy, zgodnie z treścią pisma, że jeśli ośrodek egzaminacyjny w specyfikacji przetargowej uznaje dany system aktywnego wspomagania kierującego za nienaruszający zapisów rozporządzenia, a co więcej, jest stosowany już powszechnie, to nie narusza ogólnej intencji pisma DTD MIB. To pismo z resztą nie ma formy nakazowej. Otwiera jednak nowy rozdział w dyskusji dotyczącej planowanych zmian w przepisach dotyczących egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców.

Trzeba się jednak zastanowić, jak określić powszechność danego systemu i kto powinien wprowadzać do legislacji stosowne zmiany. Tego typu rozwiązania techniczne wymagają też zmian w systemie szkolenia kandydatów. Jednocześnie należy stwierdzić, że zasady szkolenia i egzaminowania kierowców stoją trochę w kontrze w stosunku do innowacji technicznych rynku motoryzacyjnego. Możliwe, że komisje doradcze działające przy ministrze infrastruktury powinny również uwzględniać i ten aspekt rozwoju cywilizacyjnego w proponowanych zmianach prawnych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Bielska-Białej pismem z 07-11-2018 zwraca się z zapytaniem w powyższej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jak tylko uzyskamy odpowiedź, postaramy się ją Wam przedstawić niezwłocznie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit