Prace nad projektem ustawy o kierujących pojazdami

W dniu 26 października 2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołu doradczego przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa przedstawicielami Centrum Analiz Strategicznych. Centrum opiniuje dla Premiera wszelkie propozycje zmian  legislacyjnych w kraju. W spotkaniu uczestniczyli koledzy reprezentujących środowisko szkoleniowe oraz egzaminacyjne – ze strony KSE był obecny Krzysztof Tomczak. Przede wszystkim wyjaśniano i przekonywano przedstawicieli CAS do…

Details

Możliwość wykorzystania nowoczesnych systemów w pojazdach podczas egzaminu

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przygotowują i przeprowadzają przetargi na nowe samochody egzaminacyjne kategorii B. Oczywiście dzieje się tak co jakiś czas w związku z dużą eksploatacją tych pojazdów. Pomijając fakt zapatrywań środowiska instruktorskiego na te zmiany, pojawił się problem nowoczesnych systemów wspomagających kierowanie pojazdem, w które wyposażane są standardowo obecne pojazdy. Zgodnie z zasadą, pojazdy…

Details