Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów

Udzielanie pierwszeństwa w ruchu drogowym

Jednym z tematów budzących kontrowersje w czasie egzaminów jest ocena przez egzaminatorów „ zachowań i komunikacji zdającego z innymi uczestnikami ...
Czytaj dalej

Zarys teorii metodyki egzaminowania

Ocena przydatności kandydatów na kierowców musi uwzględniać wiele różnorodnych czynników. Większość z nich jest związanych z osobą kandydata i są to ...
Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości